ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ OVF พร้อมปรุง
0.00 THB
Contact us

เหมาะสำหรับหนุ่มสาวสายคลีน สาวกอาหารสุขภาพ เทรนเนอร์ นักกีฬา คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องรับประทานไข่ขาวเป็นประจำวันละ 6-8 ฟองหรือมากกว่า ไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์ “OVF” นำไปปรุงเป็นเมนูอร่อยได้หลากหลายเมนู 

   - ขนาด 1,000 มล. เทียบเท่า ไข่ขาวจากไข่สด 30 ฟอง ราคา........บาท

   - ขนาด 450 มล. เทียบเท่า ไข่ขาวจากไข่สด 13.5 ฟอง ราคา.......บาท