ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์ OVF พร้อมปรุง
0.00 THB
Contact us

ผลิตจากไข่ไก่สด สะอาด นำมาผ่านกรรมวิธีอันทันสมัย เพื่อแยกเฉพาะไข่แดงออกจากไข่ขาว ก่อนจะนำมาพาสเจอร์ไรซ์ จึงสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเฉพาะไข่แดงเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำสลัด ฝอยทอง ทองเอก ทองหยอด ทาร์ตไข่ ฯลฯ ไม่ต้องเสียเวลาแยกไข่เอง

   - ขนาด 1,000 มล. เทียบเท่า ไข่แดงจากไข่สด......ฟอง ราคา........บาท

   - ขนาด 450 มล. เทียบเท่า ไข่แดงจากไข่สด.....ฟอง ราคา.......บาท