บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปคุณภาพสูงต่างๆ นวัตกรรมใหม่แห่งอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ตราสินค้า “OVF” (โอวีเอฟ) ด้วยทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์ในการทำฟาร์ม การตลาด องค์ความรู้เรื่องไข่ และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบกับความพร้อมด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้เรามั่นใจได้ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต

 

ตราสินค้าของเรา