ตราสินค้า Goldenlay  ”ไข่อร่อย...เต็มคุณค่า”

 • ไข่ไก่สด (Chicken Egg)
 • ไข่ไก่ล้างน้ำ (Egg Wash)
 • ไข่ไก่ลวก (Half Boiled Egg)
 • ไข่ไก่ต้มสุก (Boiled Egg)
 • ไข่ต้มเคลือบสีแดง /ทอง  (Boiled and Colored Egg)
 • ไข่เป็ด (Duck Egg)
 • ไข่เค็ม (Salted Egg)
 • ไข่เยี่ยวม้า (Century Egg)
 • บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

 

ตราสินค้า OVF  สิ่งที่ดีกว่า...จากไข่ที่ดี

กลุ่มไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Liquid Egg)

 • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์  (Pasteurized Liquid Egg Albumen)
 • ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์  (Pasteurized Liquid Egg Yolk)
 • ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Liquid Whole Egg)
 • ออมเลตพาสเจอร์ไรซ์ (Omelet Pasteurized)
 • ไข่เหลวปรับคุณสมบัติ (Functionalized Liquid Egg)
 • ไข่เหลวผสม (Customized Mixed Liquid Egg)

 

กลุ่มไข่เหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (Non-Pasteurized Liquid Egg)

 • ไข่ขาวเหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (Non-Pasteurized Liquid Egg Albumen)
 • ไข่แดงเหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (Non-Pasteurized Liquid Egg Yolk)
 • ไข่รวมเหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์  (Non-Pasteurized Liquid Whole Egg)
 • ไข่ไก่ตอกสด (Super Whole Egg)
 • บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

 

กลุ่มไข่ต้ม (Boiled Egg)

 • ไข่ต้มปอกเปลือก (Boiled and Peeled Egg)
 • ไข่ต้มสุกเคลือบสีแฟนซี (Fancy Colored Egg)

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก