ตราสินค้า Goldenlay  "ไข่อร่อย...เต็มคุณค่า"

 • ไข่ไก่สด (Chicken Egg)
 • ไข่ไก่ลวก (Half Boiled Egg)
 • ไข่ไก่ต้มสุก (Boiled Egg)
 • ไข่ต้มเคลือบสีแดง /ทอง  (Boiled and Colored Egg)
 • ไข่เค็ม (Salted Egg)
 • ไข่เยี่ยวม้า (Century Egg)

 

ตราสินค้า OVF  "สิ่งที่ดีกว่า…จากไข่ที่ดี"

 • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์  (Pasteurized Liquid Egg Albumen)
 • ออมเลตพาสเจอร์ไรซ์ (Omelet Pasteurized)

 

ตราสินค้า ฟาร์มแม่สะอาด

 • ไข่ไก่สด (Chicken Egg)
 • ไข่เป็ด (Duck Egg)
 • ไข่นกกระทา (Quail Egg)
 • ไข่ไก่ต้มเคลือบสีแดง / สีทอง (Boiled and Colored Egg ; Red / Gold)
 • ไข่เค็ม (Salted Egg)
 • ไข่เยี่ยวม้า (Century Egg)
 • ไข่พะโล้ (Stewed Egg)
 • ไข่ตุ๋น (Steamed Egg)
 • กระเช้าไข่ไก่สด

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก