“Goldenlay” ไข่อร่อย...เต็มคุณค่า


● ไข่ไก่สด (Chicken Egg)

หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ไข่คือ ความสด สะอาด ด้วยเหตุนี้เราจึงคัดไข่ไก่สดคุณภาพดีจากฟาร์มไข่ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย พร้อมระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่สำคัญ เราพิถีพิถันในการคัดเลือกฟาร์มคู่ค้าหรือพันธมิตร ที่มีแนวความคิดเดียวกันในการพัฒนาตลาดไข่ไก่ ทั้งยังเป็นฟาร์มที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การจัดการ และการสุขาภิบาลอีกด้วย

จุดเด่นของสินค้า

          - คัดไข่ไก่คุณภาพดี แม่นยำ และได้มาตรฐาน ก่อนถึงมือคุณ

          - มีไข่ไก่ทุกขนาด พร้อมตอบอุตสาหกรรมของคุณ

          - บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยขั้นสูง พร้อมระบบการขนส่งที่ดี ไม่ทำให้ไข่แตกร้าว เสียหาย

 

บันทึก