“Goldenlay” ไข่อร่อย...เต็มคุณค่า


ไข่ไก่ล้างน้ำ (Egg Wash)

ตอบความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการไข่ไก่สด สะอาด และถูกหลักอนามัย เราจึงนำไข่ไก่สดที่ผ่านการคัดสรรแล้ว มาล้างทำความสะอาด เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดอยู่บนผิวไข่ ก่อนบรรจุ และนำส่งถึงมือคุณ