บรรจุภัณฑ์  (Packaging)

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงเจาะจงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ทำให้การผลิตและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนสูญเสีย ตั้งแต่จุดผลิตจนถึงมือคุณ

           - ถาดกระดาษ (Paper Tray)

           - ถาดพลาสติก (Two-way Plastic Tray) **คืนถาด