งานวันไข่โลก World Egg Day กิจกรรมชวนบริโภคไข่ไก่

ภายใต้แนวคิด " กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย"

โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี  และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โรงพยาบาลศิริราช


โรงพยาบาลรามาธิบดี


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


Copyright ® 2019 swfoodtech.co.th