ร่วมสนับสนุนโครงการสุขภาพดีด้วยการรับประทานไข่


บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการสุขภาพดีด้วยการรับประทานไข่ นำโดย นายแพทย์กรภัทร มยุระสาคร และคณะ กลุ่มวิจัยสุขภาพประชาการ และโภชนาการ และหน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 6 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดราชบุรี จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครปฐม 

ร.ร.สวนป่าอุปถัมป์ 20 ก.พ. 63


ร.ร.บ้านโปร่งเจริญ 20 ก.พ. 63


ร.ร.บ้านหนองพรหม 24 ก.พ. 63


ร.ร.วัดเขาพระ 25 ก.พ. 63


ร.ร.วัดหนองมะค่า 25 ก.พ. 63


ร.ร.วัดหนองศาลา 26 ก.พ.63


Copyright ® 2019 swfoodtech.co.th