จุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า

 • ไข่ไก่สดโกลเด้นเลย์ 
 • ไข่นกกระทา 
 • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์450 มล. 
 • ไข่เค็ม 
 • ไข่เยี่ยวม้า • ไข่นกกระทา 
 • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์450 มล. 
 • ไข่เค็ม 
 • ไข่เยี่ยวม้า

 • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ 2 ลิตร
 • ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์ 2 ลิตร
 • ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์ 2ลิตร
 • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ปรับคุณสมบัติ ขึ้นฟูตั้งยอด 2 ลิตรCopyright ® 2019 swfoodtech.co.th