null

0

ปัจจุบันทางบริษัท สามารถจัดส่งสินค้าได้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น ได้แก่


ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร/ ปทุมธานี/ นนทบุรี/สมุทรปราการ 

ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด (เฉพาะ อ.เมือง)*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เกาะสมุย/ สงขลา เฉพาะ อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่


***ปิดรับ Order Online เวลา 15.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

บทความน่าสนใจ