0

ติดต่อสอบถาม

กรุณาทิ้งข้อความหรือความต้องการของท่าน แล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปค่ะ
หรือโทรติดต่อได้ เวลา 8:30 - 17:00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนัตฤกษ์

สำนักงานใหญ่

บริษัท เอส.ดับบลิว. ฟู้ดเทค จำกัด

บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มแม่สะอาด


9 ซ.รามอินทรา 19 แยก 3 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220


โทรศัพท์. 0 2521 8892, 0 2522 6175-6

โทรสาร 0 2521 8893, 0 2522 6798



โรงงานผลิต

บริษัท เอส.ดับบลิว. ฟู้ดเทค จำกัด
37 หมู่ 2 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 

โทร. 0 3846 2450 โทรสาร 0 3846 2773


บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด
37/1 หมู่ 2 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 

โทร. 0 3846 6461-2 โทรสาร 0 3846 6460

Contact Center (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

- ฝ่ายขายแผนก อุตสาหกรรม ต่อ 201
- ฝ่ายขายแผนก HoReCa ต่อ 208-210
- ฝ่ายขายแผนก โมเดิร์นเทรด ต่อ 202
- แผนกต่างประเทศ ต่อ 107

- แผนกขายสินค้าออนไลน์ ต่อ 109

Facebook: www.facebook.com/ovfegglicious


Email: sales@swfoodtech.co.th





















.