0

 โรงงานผลิตไข่เหลวคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

โรงงานผลิตไข่เหลวคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานสากล


2021-06-07 10:44:11

บริษัทโอโว่ฟู้ดเทค (OVO FOODTECH) โรงงานผลิตไข่เหลวคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 


OVO FOODTECH หรือ บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปคุณภาพสูง ภายใต้ตราสินค้า “OVF” มีการวิจัยและพัฒนาไข่ที่ตอกสด ให้เป็นไข่เหลว ที่มีอายุในการเก็บรักษาที่นานยิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณสมบัติความสดเช่นเดียวกับไข่สด ด้วยการนำไข่สดไปผ่านด้วยเครื่องตอกอัตโนมัติ มีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ ซึ่งทำให้สามารถแยกไข่ขาว และไข่แดงออกจากกัน หลังจากนั้นจึงนำไปเข้าสู่กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ มีความพร้อมด้านทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์และความเชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความพร้อมด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย  
               สินค้าไข่เหลวคุณภาพสูงของโอโว่ ฟู้ดเทค แบ่งเป็น 4 ไลน์สินค้า ได้แก่

  • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์
  • ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์   
  • ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์
  • ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ปรับคุณสมบัติ ขึ้นฟูตั้งยอด  

ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ที่ได้ ทั้งไข่ขาว ไข่แดง ไข่รวม และ ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ปรับคุณสมบัติ ขึ้นฟูตั้งยอด สามารถใช้แทนไข่ไก่สด โดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติของไข่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและขนม เช่น ขนมไทย เค้กเบเกอรี่ เมอร์แรงก์ คัสตาร์ด ทาร์ต ไอศกรีม มายองเนส น้ำสลัด ฯลฯรวมทั้งในอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร และ กลุ่ม Food Service /Catering 

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ ของโอโว่ ฟู้ดเทค 

  • มีคุณภาพสูง สะดวก และพร้อมใช้งาน 
  • เก็บรักษาง่าย คุณภาพสม่ำเสมอ
  • มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าไข่สด อีกทั้งยังปลอดจากเชื้อ Salmonella และ E.Coli 
  • สามารถเติมส่วนผสมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เกลือ น้ำตาล

ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและขนม สามารถสั่งผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ไม่ว่าจะเป็น ไข่ขาวเหลว ไข่แดงเหลว ไข่รวมเหลว และไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ปรับคุณสมบัติ ขึ้นฟูตั้งยอด ทั้งนี้ไข่เหลวคุณภาพสูงของโอโว่ฟู้ดเทค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/ HACCP และ HALAL เป็นที่ยอมรับในระดับสากล