0

HEALTH ME PLEASE! (4)

2020-04-11 15:42:10


ต่อจากนี้...รักใครให้กินไข่ เพราะไข่มีไขมันชนิดดี


ไขมันดี หรือเอ็ชดีแอล (HDL) เป็นคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จัดว่าเป็นไขมันดีที่ช่วยทำหน้าที่ในการขจัดคอเลสเตอรอล หรือไขมันชนิดไม่ดีที่เกาะอยู่ตามหลอดเลือดเพื่อนำมาทำลายที่ตับ จึงทำให้เรามีระดับไขมันดี (HDL) ที่สูงจึงช่วยป้องกันโรคร้ายได้หลายอย่าง


กินไข่เป็นประจำเพิ่มไขมันชนิดดี (HDL)


จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า การกินไข่วันละ 1 ฟอง ในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี พบว่าไข่จะทำให้ระดับ LDL หรือคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายลดลง แถมยังช่วยเพิ่มระดับไขมันดีอย่าง HDL ซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดดีนี้จะช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดให้มีความเรียบลื่น แต่ถ้าหากเรามีคอเรสเตอรอลชนิดเลวอยู่ในร่างกายปริมาณมาก ก็จะทำให้หลอดเลือดเต็มไปด้วย ไขมัน ผนังหลอดเลือดไม่เรียบ ขรุขระ และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันตามมา

 

 

Copyright ® 2019 swfoodtech.co.th