null

0

ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์  2 ลิตร

ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์  2 ลิตร


ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์คุณภาพสูง พร้อมปรุง ที่ได้จากการนำวัตถุดิบไข่สดมาเข้าสู่กระบวนการล้าง ตอก พาสเจอร์ไรซ์ และบรรจุ จึงสะดวกและพร้อมใช้งาน มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าไข่สด ทั้งยังปลอดจากสารก่อโรค และลดปริมาณขยะจากเปลือกไข่ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร โดยในกลุ่มนี้มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ตอบสนองได้ทุกความต้องการ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้มีให้เลือกทั้งแบบแช่เย็น Chilled และแช่แข็ง Frozen

SKU
SKU-1z08woy2rw1z08woy2rw
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
210 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน