0

ไข่ไก่สดโฟเลตสูง

บรรจุ 10 ฟอง

ไข่ไก่โฟเลตจากแม่ไก่สายพันธุ์ คัดพิเศษจากยุโรป เลี้ยงด้วยอาหารเฉพาะที่มาจากการค้นคว้าวิจัยของผู้เชียวชาญจากสถาบันชั้นนำ ทำให้ได้ไข่ไก่ที่มีโฟเลต 80 มิลลิกรัมต่อฟอง * สำหรับไข่น้ำหนัก 68 กรัมขึ้นไป

โฟเลตที่ได้จากไข่ ถือเป็นโฟเลตที่ได้จากธรรมชาติซึ่งร่างกายจะมีการดูดซึมเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: C.Bunchasak and S.Kachana, Trop.Anim.Health Prod.,2009

SKU
SW011
น้ำหนัก
580 กรัม
ราคา
67 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน