0

ไข่ไก่เคจฟรี

บรรจุ 10 ฟอง

Cage Free Egg ตราโกลเด้นเลย์

ทุกฟองคือ คุณภาพ และความห่วงใย จากแม่ไก่อารมณ์ดี  

ไข่ไก่สดจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ในโรงเรือนระบบปิด ที่มีการควบคุมโรค ตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming & Green Farm และไม่ใช้สารฮอร์โมนเร่งการเติบโตไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ใช่สารเพิ่มสีแดง

SKU
SW009
น้ำหนัก
650 กรัม
ราคา
79 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน