0


บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด บริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ และไข่แปรรูป รายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการตลาดมากว่า 20 ปี มีโรงงานคัดขนาดและบรรจุที่ได้มาตรฐาน GMP/ HACCP พร้อมเครื่องคัดที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบไข่แตก ไข่บุบร้าว ไข่เปื้อน และไข่ที่มีจุดเลือดได้ ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 100,000 ฟองต่อชั่วโมง พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับกรณีที่สินค้ามีปัญหา


บริษัทฯ ทำการคัดขนาด บรรจุ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Goldenlay” (โกลเด้นเลย์)  และ “Mae Sa-Ard Farm” (ฟาร์มแม่สะอาด) ตลอดจนเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า “OVF” (โอวีเอฟ) โดยเรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มโมเดิร์นเทรด กลุ่มร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ครัวการบิน ฯลฯ ท่านจึงมั่นใจทั้งในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพของเรา


ตราสินค้าของเรา
กลุ่มบริษัทในเครือ เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัดบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ทำหน้าที่ในการคิดค้นและพัฒนาคุณค่าสารอาหารต่างๆ ในไข่ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รวมทั้งช่วยออกแบบและพัฒนาสินค้าให้กับบริษัทต่างๆ 


บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด ก่อตั้งในปีเดียวกัน เพื่อผลิตสินค้าไข่แปรรูป ให้ตอบรับกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และธุรกิจบริการอาหาร และเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้านวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มแม่สะอาด ก่อตั้งในปี 2554 ด้วยสายสัมพันธ์อันดีกับห้างค้าปลีก บริษัทจึงสามารถเข้าไปมีพื้นที่ขายในห้างค้าปลีกชั้นนำต่างๆ ซึ่งพนักงานขายของบริษัทจะสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าประจำ ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และตอบข้อสงสัยต่างๆ กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ของบริษัทอีกด้วย

วิสัยทัศน์ของเรา 


- ไข่เป็นแหล่งสารอาหารที่มีคุณค่าและราคาย่อมเยา ต่อสุขภาพของคนในสังคม ไม่ได้เป็นแค่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป

- เราจะส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไข่ และนำเสนอให้ไข่ เป็นสิ่งจำเป็น ต่อชีวิตประจำวัน สำหรับผู้บริโภค

เป้าหมายของเรา 


ต้องการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไข่ ซึ่งองค์ความรู้ที่บริษัทมี จะถูกส่งผ่านเป็นหลักการพัฒนาสินค้าใน 3  ด้าน

1. สินค้าปลอดภัยและเก็บได้นาน โดยไม่ต้องแช่เย็น

2. ส่วนประกอบอาหารที่มีคุณสมบัติดีพิเศษ

3. เพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ผ่านการตรวจ GMP


ผ่านการตรวจ HACCPผ่านการตรวจ HALALบริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้


ผ่านการตรวจ FSSC

ผ่านการตรวจ HALAL
ผ่านการตรวจ GMP

กรมปศุสัตว์ (EST.no.224)


ผ่านการตรวจ GMP, HACCP

FSSC
HALAL
EST
GMP, HACCP

Copyright ® 2019 swfoodtech.co.th