null

0

ไข่สด

เราคัดไข่ไก่สด ไข่เป็ด ไข่นกกระทา คุณภาพดีจากฟาร์มไข่ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย พร้อมระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่สำคัญ เราพิถีพิถันในการคัดเลือกฟาร์มคู่ค้าหรือพันธมิตร ที่มีแนวความคิดเดียวกันในการพัฒนาตลาดไข่ไก่ ทั้งยังเป็นฟาร์มที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การจัดการ และการสุขาภิบาลอีกด้วย


ไข่ไก่สดโกลเด้นเลย์


วางจำหน่ายที่


ฟูจิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านสวัสดิการทหารอากาศไข่ไก่สด 30 ฟอง เบอร์  1, 2, 3, 4


วางจำหน่ายที่

ติดต่อฝ่ายขาย
ไข่เป็ดสดโกลเด้นเลย์


วางจำหน่ายที่


ติดต่อฝ่ายขายไข่ไก่สดล้างน้ำ 30 ฟอง เบอร์ 2,3,4


วางจำหน่ายที่

ติดต่อฝ่ายขาย
ไข่นกกระทาวางจำหน่ายที่
บทความน่าสนใจ