null

0

ไข่สด

เราคัดไข่ไก่สด ไข่เป็ด ไข่นกกระทา คุณภาพดีจากฟาร์มไข่ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย พร้อมระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่สำคัญ เราพิถีพิถันในการคัดเลือกฟาร์มคู่ค้าหรือพันธมิตร ที่มีแนวความคิดเดียวกันในการพัฒนาตลาดไข่ไก่ ทั้งยังเป็นฟาร์มที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การจัดการ และการสุขาภิบาลอีกด้วย


ไข่ไก่สดแม่สะอาด


วางจำหน่ายที่
ไข่ไก่สด 30 ฟอง เบอร์  1, 2, 3, 4


วางจำหน่ายที่

ติดต่อฝ่ายขาย
ไข่เป็ดสดแม่สะอาด


วางจำหน่ายที่
ไข่ไก่สดล้างน้ำ 30 ฟอง เบอร์ 2,3,4


วางจำหน่ายที่

ติดต่อฝ่ายขาย
ไข่นกกระทา


วางจำหน่ายที่

บทความน่าสนใจ

HEALTH ME PLEASE! (2)

2020-03-16 23:43:57

HEALTH ME PLEASE! (1)

2020-03-16 23:42:06