รวมใจเคียงข้างกัน ฝ่าภัยโควิด-19


บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัดและบริษัทในเครือ  ร่วมส่งกำลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องบริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัดและบริษัทในเครือ นำโยล์กี้ โยเกิร์ต (โยเกิร์ตผสมไข่แดง) เพิ่มพลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาล ที่เสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นทัพหน้าในการดูแลต่อสู้กับกับไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการต่อเนื่องจากเฟสแรกจนขณะนี้ดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่25 เม.ย.จนถึงวันที่ 9 พ.ค. ได้แก่โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และ โรงพยาบาลสิรินธร บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจเคียงข้างกัน

โรงพยาบาลกลาง


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


โรงพยาบาลสิรินธร


โรงพยาบาลตากสิน


โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์


Copyright ® 2019 swfoodtech.co.th